Siden er under opbygning - men inden længe vil det vælte ud med artikler om bæredygtighed og omstilling.

Vi er ikke umiddelbart begejstrede for at blive kategoriserede som forbrugere, men måske bliver vi nødt til at påtage os den rolle - for derigennem at kunne transformere begrebet til noget vi kan identificere os med? For er forbrugere ikke nogen der bare bruger og bruger - uden at give tilbage? Der MÅ findes en anden måde at være i verden på.

Vi har sat os for, at dele den viden og de erkendelser vi har skrabet sammen og levet med igennem de sidste 30 år - for forhåbentligt på den måde, at kunne være med til at ændre den måde vi ser på miljø, forbrug og produkter på.

På gensyn
Anders Bau & Line Aaen